คอร์สโปรเซสภาพและภาพบรรยากาศที่ผ่านมา 8 รุ่น

รายละเอียด Workshop

คอร์สโปรเซสภาพ Landscape และ Cityscape
ด้วยโปรแกรม Lightroom & Photoshop

วันอาทิตย์ที่
เวลา 8.30 – 17.00 น. (8 ชม.)
สถานที่
ห้อง M Academy ห้อง Breakout 20 ที่นั่ง ตัวอย่างห้องอบรม http://m-academy.in.th/room-breakout/
ฟรี ที่จอด Big C
ฟรี กาแฟ
ฟรี wifi
ฟรี มื้อเที่ยง ที่ Food center

/// กติกาการลงทะเบียน ///

1. ผู้เข้าอบรมใช้โปรแกรม Photoshop & Lightroom อยู่ก่อนแล้ว รู้จักเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม มาพอสมควร
2. นำ Laptop มาเอง
3. สมุดปากกา

/// โปรแกรมที่ต้องใช้ ///

1. Photoshop CC 2015
2. Lightroom CC 2015
3. ปลั๊กอิน Niksoftware

/// เนื้อหาประกอบด้วย ///

1. ความเข้าใจเบื้องต้น
– หลักการเก็บภาพดิจิตอล ETR & HDR
– การเซ็ทค่าโปรแกรม LR & PS

2. หลักการโปรเซสภาพ
– การรักษารายละเอียดของภาพ
– การปรับแต่งแสง
– การปรับแต่งสี
– การปรับแต่งเฉพาะส่วน

3. Workshop
– ขั้นตอนการโปรเซสตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยโปรแกรม Lightroom & photoshop

1. ทำความสะอาด ลบฝุ่น จัดคอมโป
2. ปรับแสง Lightroom 14 bit

wb, exposure, cuvre, split toning,
HDR, Panorama
3. ปรับสี Photoshop 16 bit
multiply
color balance
color range
selective color
brush paint
ใช้ cuvre สร้างแสงแล้วใส่สี
เทคนิคอื่นๆ ถ้ามี ซ้อนไฟ พลุ ฯลฯ
4. niksoftware
define, viveza, detail, classical soft focus,
Orton effect
5. เช็คแสง เช็คสี มิติ
เช็คสี auto tone
เช็คแสง check highlight & dark
เช็คมิติ พื้นหลัง การเพิ่มมิติให้กับภาพ ด้วย camera raw fiilter
เช็คคอมโป, สัดส่วน,
6. ทำคม
higtpass
unsharp
7. เซฟย่อ save for web

ลงมือปรับแต่งภาพ Landscape

///โบนัส ใน workshop
1. พรีเซ็ต Lightroom 6 ตัว
2. ชีตเอกสาร
3. สไลด์บรรยาย
4. ไฟล์ RAW เพื่อทดลองทำ workshop
5. Action ต่างๆ เพื่อสร้างช่วงแสง
6. Vedio Landscape Process (ไม่มี day to night) เพื่อนำไปทบทวนกันลืม